Sildiarhiiv: arvamus

Võrdõiguslikkus ja poiste koolist välja langemine

Priit Pullerits kirjutab Postimehes, et võrdõiguslikkuse eest võitlejad peaksid rohkem tähelepanu pöörama poiste suuremale koolist välja langemisele tüdrukutega võrreldes, mitte naiste alaesindatusele juhtivatel kohtadel. Kui Pullerits poleks juba varem silma paistnud võrdõiguslikkuse vastaste kirjutistega, võiks artiklit ignoreerida ja öelda, et koolist väljalangevus ja naiste vähesus juhtide hulgas on mõlemad olulised probleemid, millega tuleks tegelda. Pole mõtet ühte teise arvel esile tõsta. Aga artikkel püüab luua muljet, nagu oleks nende kahe probleemi lahendused omavahel vastuolus ja saavutada saaks neist vaid üht. Seejärel üritab Pullerits mõjutada inimesi võrdõiguslikkuse vastast seisukohta võtma väitega, et poiste koolist väljalangemine on ühiskonna jaoks olulisem, seega peaks keskenduma selle vähendamisele naiste alaesindatuse vähendamise asemel.

Ülalkirjeldatud probleemid võivad mõlemad olla põhjustatud naistevastasest diskrimineerimisest, mis tähendab, et mõlemaid võib saada lahendada sama poliitikaga, mitte kahe omavahel vastuolus meetmega. Naiste vähesus juhtivatel kohtadel on osaliselt põhjustatud meeste kasuks diskrimineerimisest töölevõtul praegu ja minevikus. Aga sugude erinev kohtlemine ei alga nende täisealiseks saamisel, vaid toimub juba varases lapsepõlves. Poiste koolist välja langemise üheks põhjuseks võib olla kultuuriline norm, et poisid peavadki ulakad olema ja neile on rohkem pahandusi lubatud kui tüdrukutele. Kui mehehakatistelt nõutakse üldiselt vähem enesedistsipliini ja pingutust õppimisel, harjub rohkem poisse kui tüdrukuid laiskuse ja halva käitumisega. Kui nõutav pingutus hilisematel kooliaastatel tõuseb, suudab ja tahab väiksem osa poistest nõudeid täita. Tagajärjeks on meessoo ulatuslikum koolist välja langemine. Antud seletuse õigsus on empiiriliste uuringute otsustada. Eesmärgiks polnud kuulutada ülimat tõde, vaid näidata, et Pulleritsu väidetud vastuolu naiste alaesindatuse ja poiste koolist väljalangevuse probleemide lahendamise vahel on väga nõrgalt argumenteeritud.

Arvamuse avaldamisest 2

Jätkates teemat arvamuse avaldamisest, üks lisategur, mis viib asjatundjate harvematele avalikele kommentaaridele olulistes küsimustes, on nende arvamusele liiga väikse kaalu andmine. Inimesed teavad küll, et spetsialisti väiteid peaks rohkem arvesse võtma, kui valdkonda mitte tundva isiku omi, aga nad ei tea, kui suur see kaalude vahe tegelikult olema peaks. Nii et asjatundja arvamust peetakse ainult natuke olulisemaks, kui samal teemal mõtteid avaldava poliitiku või ajakirjaniku omi. Tegelikult võib teadmiste vahe olla tohutu.

Kui inimese arvamus eriti midagi ei mõjuta, tal on muud tegemist ja teema kommenteerimine nõuab aega ja vaeva, siis ta arvamust ei avalda. Ratsionaalselt mõtlev ekspert korrutaks tõenäosuse, et tema väljaütlemise tagajärjel võetakse vastu õige otsus õigest otsusest saadava isikliku kasuga ja võrdleks seda kommenteerimise kuluga. Kui isiklik (mitte ühiskonna) kasu õigest otsusest on väiksem isiklikust kulust, siis ta arvamust ei avaldaks. Tegelikult hoolivad inimesed veidi ka ühiskonna heaolust ja vahel meeldib neile lihtsalt kirjutada, nii et aeg-ajalt näeme ka asjatundjaid olulisi küsimusi kommenteerimas.

Üks probleem ekspertide arvamusele suurema kaalu andmisel tekib, kui ei arvestata nende kompetentsivaldkonda. Olen täheldanud, et mõne valdkonna tunnustatud inimesele hakkab vahel tunduma, et ta on tark kõigil aladel. Ta ei usu oma teadmiste piiratusse või on isegi teadmatuses sellise piiratuse võimalikkusest enda puhul. Siis hakkab ta arvamust avaldama asjade kohta, millest ta midagi ei tea. Sellest tekkiv väike probleem on, et ta teeb end lolliks, aga suurem on, et tema arvamusega tutvujad võivad mõelda, et asjalood ongi nii, nagu ta väidab, ja teha selle põhjal halbu otsuseid. Seda siis, kui nad ei mõtle eksperdi täpse valdkonna üle.

Eelmises lõigus kirjeldatud oht varitseb ka mind, kui ma oma ajaveebis erinevatel teemadel noka lahti teen. Loodetavasti tean ma piisavalt enda piiratusest, et mitte esineda eksperdina valdkondades, kus mul puudub kvalifikatsioon.

Arvamuse avaldamisest

Olen üle kolme aasta mõelnud, et peaksin ajaveebi kirjutama või ajalehte mõne arvamusartikli saatma, aga doktorantuuris on tööd nii palju olnud, et pole jõudnud. Nüüd neljandal doktorantuuriaastal ei pea ma õppeassistenditööd tegema, nii et aega on rohkem. Teoreetiliselt peaksin selle aja kulutama oma uurimistöö peale, aga vahel rändab mõte muudel radadel. Need on hetked ajaveebi kirjutamiseks.

Ülaltoodud arvamuse mitteavaldamine ajapuuduse tõttu on üldisem probleem. Internetikommentaare kirjutavad need, kel on aega seda teha ja ligipääs arvutile, ehk mingist miinimumist rikkamad inimesed, kel oma ajaga targemat teha pole. Samamoodi kirjutavad ajalehtedesse arvamuslugusid enamasti professionaalsed arvajad – poliitikud, avalike suhete töötajad, ajakirjanikud. Kommentaare ja arvamusi kirjutavad harva eksperdid, sest asjatundjate aeg on väärtuslikum ja neil on tööd piisavalt tihedalt, et niisama kirjutamise mõte peast eemal hoida.

See eneseselektsioon arvajate hulka või sellest välja mõjutab arvamuste keskmist kvaliteeti – kui eksperdid harva arvamust avaldavad, siis on arvamused harva asjatundlikud. Ajalehed on täis kirjutisi majandusest, aga majandusdoktorite poolt kirjutatud on neist tühine osa. Ilmselt on antud eriala kraadiga saadaval tulusamaid tööotsi, kui ajalehes arvamine.

Pensionile läinud spetsialistid võiksid teoreetiliselt hakata kommentaare kirjutama, aga kui inimene pole neid kunagi kirjutanud, siis pole seda harjumust. Lisaks vananevad teadmised kiiresti, kui neid pidevalt ei täiendata, nii et arvamused muutuvad vähem asjatundlikuks.

Sama kvalifikatsiooni languse probleem tekib vähese tööhulgaga eksperdi puhul. Tõusetub ka küsimus, miks on tööhulk väike. Võimalik on inimese enda laiskus või saamatus, mille tõttu pole tema teenete järele erilist nõudlust. See vabastab aega arvamuse avaldamiseks, aga langetab arvamuste kvaliteeti.

Ma ei pea ennast nendest mõjudest priiks – virga doktorandina polnud mul arvamuse avaldamiseks aega ja kvalifikatsioon tõusis. Nüüd vanema ja laisema doktorandina aega natuke on, aga tarkuse kasv on aeglustunud ja võibolla ehk negatiivsekski muutunud. Nii et arvamuste lugejatel tasub arvestada kirjutaja isikuga.