Sildiarhiiv: muusika

Taustamüra heli salvestamisel

Püüdsin pähetulevaid viisijuppe vilistada ja vilet arvutisse salvestada, et mõni teine kord saaks seda kuulata. Igal salvestisel oli päris tugev taustamüra ja tükk aega ei saanud ma aru, mis seda põhjustab. Arvasin, et viga on mikrofonis või kõrvaklappides, arvutis või salvestusprogrammis.

Tegelikult oli põhjus lihtne – mu ühikatoa keskkond on kaugel helisalvestusstuudio haudvaikusest. Siia kostab tänavamüra, liftimootori müra, külmkapi sumin, arvuti ventilaatori vuhin jne. Mu aju oli kogu selle lärmiga nii harjunud, et filtreeris selle välja ja alles kõrvaklappidega arvutist salvestist kuulates panin müra tähele. Kõrvaklapid vähendasid toast kostvaid helisid ja ma olin harjunud, et klappidest kostval muusikal taustamüra pole. Vaikusest erinevat tausta kuuldes panin seda kohe tähele. Antud olukorras ei filtreerinud aju ammutuntud müra välja, sest see tuli ootamatult.

Kui ma asjast aru sain, kasutasin salvestusprogrammi müraeemaldusfunktsiooni, mis suutis suurema osa suminast-kahinast maha võtta. Päris ilusaks heli sellega ei saa, aga teeb algse salvestise ikka palju paremaks.

Paras õppetund mulle, et aju vaikimisi ootused, mida inimene ise tähelegi ei pane, moonutavad taju olulisel määral. Teoreetilisel tasandil olen psühholoogiakirjanduse põhjal sellega nähtusega tuttav, aga enda puhul tuli ikka üllatusena.

Matemaatikud ja klassikaline muusika

Yale matemaatikateaduskonnas paistab muusikute osakaal väga suur olevat (nende matemaatikute põhjal, kellega ma rääkinud olen, seega väga väikese valimi põhjal). Tean ühte minu aasta matemaatikadoktoranti, kes mängib viiulit, teist, kes annab oma tuttavatele igal semestril klaverikontserdi ja kolmandat, kes oli lauluõhtul klaverimängija ja andis viiulitunde. Klassikalise muusika kontsertidel ülikooli kontserdisaalides olen tihti kohanud mitut matemaatikut ja majandusteoreetikut – ka majandusteaduskonna matemaatilisemad inimesed paistavad tihti olevat klassikalise muusika huvilised.

Oleks huvitav teada, kas huvi matemaatika vastu on korreleeritud huviga klassikalise muusika vastu, või on see ainult minu väikese valimi ja vildaka järeldamisprotsessi loodud illusioon. Kui korrelatsioon olemas on, tahaksin teada selle põhjust – kas on olemas põhjuslik seos kahe huvi vahel ja kumb kumba mõjutab.

Oletan, et huvid on positiivselt korreleeritud ja põhjuseks on, et nii matemaatika kui klassikaline muusika on keerulised, aga korrapärased süsteemid. Kelle aju selliseid süsteeme hästi mõistab, sel on eelis mõlema valdkonnaga tegelemiseks ja huvi mõlema vastu.